Összehasonlító Élettan I.Molnár Péter

docens

Állattan

 pmolnar@pminfonet.comElettanTematikaI

www.ElettanBSC.pminfonet.comJegy: - Vizsga: 50% - Két dolgozat: 33% - Előadás – 17% = 100 %


Kötelező irodalom: Fonyó: Orvosi Élettan

Ajánlott irodalom: Hársing László: Kórélettan, Wikipédia!

Előadások:

09.03

Szervezet Szovet Sejt Molekulak.ppt

09.10

Sejtmemb ioncsat transzport.ppt

09.17

Jelatvitel Szinapszis.ppt

09.24

Farmakológia alapjai

10.01

Dolgozat 1.

10.08

Izom.ppt

10.15

Vér élettana

10.22

Keringes Szivmukodes.ppt keringes_2009 2.pdf

http://thevirtualheart.org/intro.html

http://library.med.utah.edu/kw/ecg/animations/ecg.html

http://library.med.utah.edu/kw/pharm/hyper_heart1.html

http://www.heartrhythmcharity.org.uk/Documents/Animations/Heart_Tool.swf http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/hhw/hhw_electrical.html

10.29

Tudo.ppt

11.05

Dolgozat 2.

11.12

Gyomor.ppt

11.19

Vese.ppt

11.26

Májműködés, Toxikológia alapjai 3 Liver_cell_all 0 A máj muködése 0 Liver Lecture 3 Drug metabolism

12.03

Dolgozat 3.

12.10

Hormonok, Szabályozási mechanizmusok

Segédanyagok:

ELTE Ca_forgalom_2009 ELTE emesztes_2009 ELTE erzekeles_2009 ELTE homeosztazis_biol membran_transzport_2009 ELTE idegrendszer_2009 ELTE izom_mozgasszabalyozas_2009 ELTE keringes_2009 ELTE ker_szabalyozas_2009 ELTE kivalasztas_2009 ELTE legzes_2009 ELTE neuroendokrin_2009 ELTE potencial_neuro_2009 ELTE szenhidrat anyagcsere_2009 ELTE vizterek_ver_2009

https://www.dropbox.com/s/hn1pgwrirsig3wy/Fony%C3%B3%20Attila%2C%20Ligeti%20Erzs%C3%A9bet%20-%20Az%20orvosi%20%C3%A9lettan%20tank%C3%B6nyve.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8y0miccfofktu2s/SH%20Atlasz%20Elettan.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pbko9k8yfa70gtx/Sejtbiologia%20Darvas%20Laszlo.pdf?dl=0Összehasonlitó Élettan Vizsgakérdések

I. Félév

1. A sejtek környezete és környezeti igényei

A sejt alkotórészei, dinamikus egyensuly, belső környezet szabályozása, negativ/pozitiv visszacsatolás

A sejtközötti állomány, funkciói, alkotói, sejt-sejt kapcsolat, sejt adhéziós molekulák, szerepük a szövetek szerveződésében, Szövetek alaptipusai

Homeosztázis, belső egyensuly, vizháztartás, a szervezet vizterei, ozmózis, ionegyensuly

2. A biológiai membránok

Felépítése és jellemzése, a membránon való átjutás lehetőségei, transzport, diffuzió, facilitált, elsődleges és másodlagos aktiv transzport, példák az egyes tipusokra, transzport folyamatok szabályzozása, Intracelluláris kalcium szabályozása

Ion pumpák, ion koncentrációk sejten belül és kivül, Ion csatornák, nyugalmi membrán potenciál. Nernst egyenlet, Hodgkin-Huxley kisérletek, akciós potenciál keletkezése, terjedése. Myelin velős hüvely funkciója. Idegsejtek integrációsfunkciója, patch clamp módszer, feszültség zár (voltage clamp), áram zár módszer (current clamp). Ion csatornák ion szelektivitásának mechanizmusa.

3. Szignál transzdukció

Elektromos és kémiai szinapszis, Az ingerületátvitel mechanizmusa a szinapszisban. G-proteinhez kapcsolt receptorok müködése. Másodlagos hirvivők, kalcium, ciklikus AMP, amplifikáció (jel erősités szerepe). Secunder messengerek. Inositol trifoszfát (IP3), RAS, foszforiláció, DNS átirás szabályozása

4. A szervezet vízterei

A szervezet vizterei, ezek elválasztása, A testfolyadékok funkciói, A vér/szövetnedv összetétele. Alakos elemek, vér plazma, ionok. A vér alakos elemeinek keletkezése. A nyílt és a zárt keringési rendszer. A légzési gázok szállítása.

5. A véralvadás, nyirokrendszer

A véralvadás külső és belső útja. Vércsoportok, Nyirokrendszer. A vér áramlása az erekben, nyomás, átmérő, ellenállás összefüggése

6. A keringési rendszer élettana

Az emberi szív felépitése, ingerületképző és ingerületvezető rendszere. EKG értelmezése. Nyomásviszonyok a szivben és az érrendszerben.  A szív izomzatának szövettani és élettani tulajdonságai, akciós potenciálja. Szivmüködés szabályozása, kémiai, nyomás receptorok, a szimpatikus és paraszimpatikus rendszer szerepe. A szivizom feszülés-erő összefüggése és szerepe a keringés szabályozásában. Térfogat szabályozás, hormonális szabályozás

7. A légzés élettana.

A tüdő felépitése, a légcsere mechanizmusa. A tüdő légterei, vital kapacitás, etc. A tüdő vizsgálata. Légzőmozgások. Tüdő, mellkasfal viszonya, légmell. A légzés szabályozása, kémiai receptorok, etc.

8. Az izomműködés élettana.

Hasonlóságok és különbségek a simaizmok, vázizmok és a szivizom felépitésében és fiziológiájában. Aktin – myozin csúszó filamentum model, az izomösszehuzódás mechanizmusa és szabályozása simaizomban és vázizomban.

Motoneuron – vázizom szinapszis

9. A tápcsatorna élettana.

A tápcsatorna funkciói, felépitése, A tápanyagok emésztése és felszívódása. Szabályozása. Az enterális idegrendszer, hormonok szerepe. Motoros müködés, szekréziós müködés, felszivódás.

10. A kiválasztás élettana.

A vese felépitése, szerepe. Nephron. Ultrafiltráció szerkezeti alapjai, mechanizmusa. A glomerulusok, a vesecsatornák. A kiválasztás szabályozása. A vizháztartás szabályozása, ozmolaritás szerepe, fenntartása, viz, ionok, etc. Visszaszivása. A vesetubulusok ellenáramlásos rendszere. Inulin clearance.